عنوان آدرس
صرافی انگلستان UK Exchange 197E Hagley Rd Birmingham B16 9RD
تلفن ایمیل
03333443307
سایت نقشه
http://sarafi.uk

مجموعه صرافی انگلستان زیر نظر شرکت مادرِ موسسه مالی پرسیچی (Persici Financial Services Limited) با شماره شماره ثبت ۱۰۸۰۵۰۳۸در کشور انگلستان مشغول به فعالیت است و مجوزهای قانونی فعالیت در زمینه تبدیل و انتقال پول یعنی خدمات مالی (Money Exchange) و سرویس انتقال (Remittance Service) را دارد.