عنوان آدرس
رستوران ایرانی بهشت 1082-1086 Harrow Rd, London NW10 5NL
تلفن ایمیل
020 8964 4477 0
سایت نقشه
https://www.behesht.co.uk

بی شک رستوران بهشت یکی از بهترین رستوران های ایرانی در لندن می باشد که با دکوراسیون زیبا و سنتی خود و با استفاده از هنر ایران و ایرانی در فضای رستوران خود این رستوران را از دیگر رستوران های انگلیس متمایز ساخته است.