تبلیغات پلتفرم ایرانیان‌یونیون

برای نمایش تبلیغات کسب‌وکار خود در پلتفرم «ایرانیان‌یونیون» لطفا به موارد زیر عنایت بفرمایید.

 • شما باید فایل عکس با کیفیت مناسب جهت نمایش در محل تبلیغ ارائه بفرمایید.
بنر صفحه اول وب‌سایتاستوری اینستاگرام
800 px * 300 px1080 px * 1920 px
 • کسب‌وکار شما باید در بریتانیا ثبت شده یا مشغول به فعالیت باشد.
 • تبلیغ در زمینه ‌های «بازاریابی شبکه‌ای»، «شرط‌بندی» و امثالهم پذیرفته نمی‌شود.
 • قبل از ارسال محتوا در وب‌سایت یا اینستاگرام، محتوای مورد نظر  باید به تایید «ایرانیان‌یونیون» برسد. در صورت تمایل، طراحی گرافیکی تبلیغ نیز پذیرفته می‌شود.
 • تمام پرداختی‌ها به حساب رسمی شرکت «ایرانیان‌یونیون» باید انجام پذیرد. به تمام مبالغ VAT اضافه می‌شود.
 • تمام مکاتبات در قالب ایمیل با متقاضی محترم انجام می‌پذیرد.
 • ثبت کسب‌وکار ایرانیان‌ بریتانیا در وبسایت «ایرانیان‌یونیون» رایگان است.
 • برای نمایش پست اختصاصی اینستاگرام باید عکس‌های مناسب کسب‌وکار با کیفیت مناسب ارائه شود.
 • در صورت استفاده از ۲ یا چند طرح به ترتیب ۲۰٪‌ برای دو طرح و ۳۰٪ برای ۳ طرح، تخفیف ارائه می‌شود.

انواع طرح‌ها

نمایش بنر در وبسایت

 بنر بالای وب‌سایتبنر پایین وب‌سایتنمایش اولین پست زیرشاخه مربوطه
هفتگی4 £3£ 2£ +
ماهیانه13 £10 £ 6£ +
سالیانه130 £100 £ 60£+

هزینه تبلیغات استوری اینستاگرام

نمایش پست اختصاصی اینستاگرام

پست اختصاصیپست اختصاصی همراه با یادآوری استوری هفتگی ۳ بارپست اختصاصی همراه با یادآوری استوری هفتگی ۶ بار
15£19 £ 33 £

نمایش استوری اینستاگرام

 یکبار استوری در هفته۳ استوری در هفتهاستوری هرروز هفته
یک‌بار رزرو5£11 £20 £
رزرو ماهیانه17 £ 39 £72 £
رزرو سالیانه190 £410 £820 £

برای نمایش تبلیغات کسب‌وکار خود در پلتفرم «ایرانیان‌یونیون» لطفا به موارد زیر عنایت بفرمایید.

 • شما باید فایل عکس با کیفیت مناسب (سایز 1080 px * 1920 px) جهت نمایش در محل تبلیغ ارائه بفرمایید.
 • کسب‌وکار شما باید در بریتانیا ثبت شده یا مشغول به فعالیت باشد.
 • ·         تبلیغ در زمینه ‌های «بازاریابی شبکه‌ای»، «شرط‌بندی» و امثالهم پذیرفته نمی‌شود.
 • قبل از ارسال محتوا در وب‌سایت یا اینستاگرام، محتوای مورد نظر  باید به تایید «ایرانیان‌یونیون» برسد. در صورت تمایل، طراحی گرافیکی تبلیغ نیز پذیرفته می‌شود.
 • تمام پرداختی‌ها به حساب رسمی شرکت «ایرانیان‌یونیون» باید انجام پذیرد. به تمام مبالغ VAT اضافه می‌شود.
 • تمام مکاتبات در قالب ایمیل با متقاضی محترم انجام می‌پذیرد.
 • ثبت کسب‌وکار ایرانیان‌ بریتانیا در وبسایت «ایرانیان‌یونیون» رایگان است.
 • برای نمایش پست اختصاصی اینستاگرام باید عکس‌های مناسب کسب‌وکار با کیفیت مناسب ارائه شود.
 • در صورت استفاده از ۲ یا چند طرح به ترتیب ۲۰٪‌ برای دو طرح و ۳۰٪ برای ۳ طرح، تخفیف ارائه می‌شود.